Dua hari lepas…dua kali…iaitu  kira-kira jam 3.30  dan juga 6.30 petang sewaktu sedang memandu sambil melayan radio Sinar FM, tiba-tiba terdengar iklan yang disiarkan…lain dari yang lain…iaitu tentang apa yang disebut sebagai “DEKLARASI AMMAN”.

Bagaikan satu kejutan…iklan yang mengambil masa hampir seminit itu berkisar tentang yang manakah “ISLAM YANG SEBENAR” dan “KEBENARAN ISLAM” itu mengatakan bahawa di dalam Islam hari ini terdapat 8 MAZHAB yang diakui BENAR dan SAH, disamping beberapa aliran pemikiran Islam.

8 mazhab yang diakui sebagai benar itu adalah terdiri daripada 4 mazhab Sunni iaitu, Syafe’i, Hanbali, Hanafi dan Maliki. Paling MENGEJUTKAN dua mazhab SYIAH iaitu  Ja’fari dan Zaydi yang menjadi anutan MAJORITI umat Islam Syiah turut diisytiharkan BENAR, disamping  mazhab Ibadi dan mazhab Zhahiri.

Selain daripada 8 mazhab  yang disebutkan di atas, aliran pemikiran Islam Asy’ari atau tasawuf (sufisme) dan  pemikiran Salafi yang sejati turut DIIKTIRAF sebagai BENAR dan SAH di sisi Islam.

Justeru kita  DILARANG sama sekali MENGKAFIRKAN atau menuduhnya pengikutnya adalah SESAT kerana mereka adalah MUSLIM YANG  SEBENARNYA!

Apabila dibelek-belek dalam deklarasi tersebut di laman rasminya didapati ianya telah diperakui dan disahkan serta ditandatangani oleh 500 pimpinan umat Islam, Ulama dan para cendikiawan dari seluruh dunia.

Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi

Jangan terkejut…MALAYSIA juga turut serta dengan disertai oleh delegasi peringkat tertinggi yang diketuai oleh PERDANA MENTERI ketika itu iaitu  Dato’ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri  Dato’ Dr. Abdul Hamid Othman, Prof. Dr. Kamal Hasan, Prof. Dr. Mohammad Hashim Kamali, Dato’ Seri Shahidan Kasem, Menteri Besar Perlis,   Khairi Jamaluddin, Ketua Pemuda UMNO dan Dr. Salih Qadir Karim Al-Zanki…dan turut serta mengiktiraf dan menandatanganinya adalah mantan Timbalan Perdana Menteri yang juga Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia iaitu Dato’ Seri Anwar Ibrahim.

Syukur Alhamdulillah akhirnya ada juga dalam kalangan kita yang BERANI kerana benar. Walaupun DEKLARASI AMMAN ini telah lama ditandatangani yakni pada akhir tahun 2005, namun masih ramai lagi dalam kalangan kita umat Islam yang JAHIL tentangnya.

Semoga dengan tersebarnya deklarasi berkenaan akan dapat MENGHENTIKAN secara total tuduhan kafir-mengkafir dalam kalangan umat Islam khususnya di antara SUNNI dan SYIAH!

Janganlah kita mudah terpengaruh dengan dakyah atau propaganda musuh-musuh Islam iaitu ZIONIS dan juga kuncu-kuncunya dalam kalangan umat Islam sendiri yang bertujuan bagi memecahkan kesatuan umat Islam.

Siapalah kita yakni sebagai orang awam yang kalau ada ilmu agama pun hanyalah senipis kulit bawang…untuk mengkafirkan atau menuduh orang lain sesat…jika dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh para Ulama dan ilmuan Islam yang tersohor yang memperakui KEISLAMAN golongan yang disebutkan di atas.

INGATLAH…kedudukan pencetus  deklarasi ini iaitu  Raja Abdullah sebagai AHLULBAIT yakni generasi ke-43 Rasulullah SAW sewajarnya dihormati dan selayaknya mendapat sokongan padu serta penghormatan dari kedua-dua aliran dalam Islam iaitu Sunni dan Syiah.

Ingatlah AMARAN Rasulullah SAW dalam sebuah  hadis tentang  Ahlulbait yang diriwayatkan oleh At-Thabarani dan lain-lain yang bermaksud;

“Belum sempurna keimanan seorang hamba Allah sebelum kecintaannya kepadaku melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri; sebelum kecintaannya kepada keturunanku melebihi kecintaannya kepada keturunannya sendiri; sebelum kecintaannya kepada ahli-baitku melebihi kecintaannya kepada keluarganya sendiri, dan sebelum kecintaannya kepada zatku melebihi kecintaannya kepada zatnya sendiri .”

Manakala Hadis Rasulullah SAW dari Abu Dzar menyatakan;

“Ahlul- baitku di tengah kalian ibarat bahtera Nuh. Siapa yang menaikinya ia akan selamat dan siapa yang ketinggalan ia binasa.”

Marilah kita bersatu dan seterusnya bangkit bagi menentang musuh Islam di ‘akhir’ akhir zaman ini…SILA SEBARKAN KEBENARAN!

Berikut adalah terjemahan DEKLARASI AMMAN (AMMAN MESSAGE)atau disebut juga sebagai RISALAH AMMAN.

Raja Bani Hashim Jordan Raja Abdullah II ibn al-Hussein

Risalah Amman dimulai sebagai deklarasi yang di terbitkan pada 27 Ramadhan 1425H bertepatan dengan 9 November 2004  oleh Duli Yang Maha Mulia  Raja Abdullah II bin al-Hussein di Amman, Jordan.

Risalah Amman  bermula dari penyelesaian terhadap persoalan  tentang manakah yang  “Islam” dan mana yang bukan (Islam), aksi  mana yang merepresentasikan Islam dan mana yang tidak (merepresentasikan Islam). Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan kepada dunia moden tentang “ISLAM YANG BENAR” dan “KEBENARAN ISLAM”.

Untuk lebih menguatkan lagi asas otoriti keagamaan pada pernyataan ini, Raja Abdullah II mengirim tiga pertanyaan berikut kepada 24 ulama senior dari berbagai belahan dunia yang merepresentasikan seluruh Aliran dan Mazhab dalam Islam :

1. Siapakah seorang Muslim ?

2. Apakah boleh melakukan Takfir (menuduh Kafir) ?

3. Siapakah yang memiliki haq untuk mengeluarkan fatwa ?

Dengan berlandaskan fatwa-fatwa ulama besar, termasuk diantaranya Syeikhul al-AzharAyatullah Ali as-Sistani, Syeikh Dr. Yusuf  al- Qardhawi, maka pada Julai tahun 2005, Raja Abdullah II mengadakan sebuah Persidangan Islam Antarabangsa  yang mengundang 200 ulama terkemuka dunia dari 50 negara. Di Amman, ulama-ulama tersebut mengeluarkan sebuah panduan tentang tiga isu fundamental (yang kemudian dikenal dengan sebutan “Tiga Poin Risalah Amman”.

Persidangan Islam Antarabangsa di Amman, Jordan pada 4 Julai 2005 yang dipengerusikan oleh Raja Jordan Raja Abdullah II

PERNYATAAN SIKAP
PERSIDANGAN ISLAM  ANTARABANGSA

Persidangan  ini diadakan di Amman, Jordan, dengan tema  “Islam Hakiki dan Peranannya dalam Masyarakat Moden” (27-29 Jumadil Ula 1426 Hijrah / 4-6 Julai 2005 Masehi)

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
SALAM DAN SALAWAT KE ATAN JUNJUNGAN BESAR  BAGINDA NABI MUHAMMAD  SAW DAN KELUARGANYA YANG SUCI

“Wahai manusia, bertaqwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa…” (Al-Nisa’; 4:1)

Sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Besar Syeikh al-Azhar, Ayatollah Sayyid Ali al-Sistani, Mufti Besar Mesir, para ulama Syiah yang terhormat (baik dari kalangan Syiah Ja’fari mahupun Zaidi), Mufti Besar Kesultanan Oman, Akademi Fiqih Islam Kerajaan Arab Saudi,  Dewan Urusan Agama Turki,  Mufti Besar Kerajaan Jordan dan para Anggota Komiti Fatwa Nasional Jordan, dan  Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradawi;  Sesuai dengan kandungan pidato Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II bin al-Hussein, Raja Jordan, pada acara pembukaan  persidangan;

Sesuai dengan pengetahuan tulus ikhlas kita pada Allah SWT; Dan sesuai dengan seluruh makalah penelitian dan kajian yang tersaji dalam persidangan  ini, serta seluruh diskusi yang timbul darinya; Kami, yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyetujui dan menegaskan kebenaran butir-butir yang tertera di bawah ini:

(1)  Siapa saja yang mengikuti dan menganut salah satu dari empat mazhab Ahlus Sunnah (Syafe’i, Hanafi, Maliki, Hanbali), dua mazhab Syiah (Ja’fari dan Zaydi), mazhab Ibadi dan mazhab Zhahiri adalah Muslim. Tidak diperbolehkan mengkafirkan salah seorang dari pengikut/penganut mazhab-mazhab yang disebut di atas. Darah, kehormatan dan harta benda salah seorang dari pengikut/penganut mazhab-mazhab yang disebut di atas tidak boleh dihalalkan. Lebih lanjut, tidak diperbolehkan mengkafirkan siapa saja yang mengikuti akidah aliran pemikiran Islam Asy’ari atau siapa saja yang mengamalkan tasawuf (sufisme). Demikian pula, tidak diperbolehkan mengkafirkan siapa saja yang mengikuti pemikiran Salafi yang sejati. Sejalan dengan itu, tidak diperbolehkan mengkafirkan kelompok Muslim manapun yang percaya pada Allah, mengagungkan dan mensucikan-Nya, meyakini Rasulullah (saw) dan rukun-rukun iman, mengakui lima rukun Islam, serta tidak mengingkari ajaran-ajaran yang sudah pasti dan disepakati dalam agama Islam.

(2) Ada jauh lebih banyak kesamaan dalam mazhab-mazhab Islam dibandingkan dengan perbezaan-perbezaan di antara mereka. Para pengikut/penganut kelapan-lapan mazhab Islam yang telah disebutkan di atas semuanya sepakat dalam prinsip prinsip utama Islam (Usuluddin). Semua mazhab yang disebut di atas percaya pada satu Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa; percaya pada al-Qur’an sebagai wahyu Allah; dan bahwa Baginda Muhammad SAW  adalah Nabi dan Rasul untuk seluruh manusia. Semua sepakat pada lima Rukun Islam: dua kalimat syahadah(syahadatayn); kewajiban solat; zakat; puasa di bulan Ramadhan, dan Haji ke Baitullah di Mekah. Semua percaya pada dasar-dasar akidah Islam: kepercayaan pada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk dari sisi Allah. Perbedaan di antara ulama kelapan-lapan  mazhab Islam tersebut hanya menyangkut masalah-masalah cabang agama (furu’) dan tidak menyangkut prinsip-prinsip dasar (usul) Islam.

Perbezaan pada masalah-masalah cabang agama tersebut adalah rahmat Ilahi. Sejak dahulu dikatakan bahawa keragaman pendapat di antara ulama adalah hal yang baik.

Keindahan Islam...kepelbagaian dalam kesatuan ummah. Taburan mazhab-mazhab Islam di seluruh dunia

(3) Mengakui kelapan-lapan  mazhab dalam Islam tersebut bererti bahwa mengikuti suatu metodologi dasar dalam mengeluarkan fatwa: tidak ada orang yang berhak mengeluarkan fatwa tanpa keahlihan pribadi khusus yang telah ditentukan oleh masing-masing mazhab bagi para pengikutnya. Tidak ada orang yang boleh mengeluarkan fatwa tanpa mengikuti metodologi yang telah ditentukan oleh mazhab-mazhab Islam tersebut di atas. Tidak ada orang yang boleh mengklaim untuk melakukan ijtihad mutlak dan menciptakan mazhab baru atau mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak bisa diterima hingga membawa umat Islam keluar dari prinsip-prinsip dan kepastian-kepastian Syariah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh masing-masing mazhab yang telah disebut di atas.

(4) Esensi Risalah Amman, yang ditetapkan pada Malam Lailatul Qadar tahun 1425H dan dideklarasikan dengan suara lantang di Masjid al-Hasyimiyyin, adalah kepatuhan dan ketaatan pada mazhab-mazhab Islam dan metodologi utama yang telah ditetapkan oleh masing-masing mazhab tersebut. Mengikuti tiap-tiap mazhab tersebut di atas dan meneguhkan penyelenggaraan diskusi serta pertemuan di antara para penganutnya dapat memastikan sikap adil, moderat, saling memaafkan, saling menyayangi, dan mendorong dialog dengan umat-umat lain.

(5) Kami semua mengajak seluruh umat untuk membuang segenap perbedaan di antara sesama Muslim dan menyatukan kata dan sikap mereka; menegaskan kembali sikap saling menghargai; memperkuat sikap saling mendukung di antara bangsa-bangsa dan negara-negara umat Islam; memperkukuh tali persaudaraan yang menyatukan mereka dalam saling cinta di jalan Allah. Dan kita mengajak seluruh Muslim untuk tidak membiarkan pertikaian di antara sesama Muslim dan tidak membiarkan pihak-pihak asing mengganggu hubungan di antara mereka.

Allah berfirman:

Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Maka itu islahkan hubungan di antara saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah sehingga kalian mendapat rahmat-Nya. (Al-Hujurat; 49:10).

Amman, 27-29 Jumadil Ula 1426 H./ 4-6 Juli 2005 M.

Persidangan Negara-Negara Islam (OIC)

“Tiga Poin Risalah Amman”  ini kemudiannya diperakui pula oleh kepemimpinan  Islam seluruh dunia pada pertemuan Persidangan  Negara Islam (OIC) di  Mekah pada Disember 2005. Dan setelah melewati satu tahun iaitu  dari Julai 2005 hingga Julai 2006, piagam ini juga diperakui oleh enam Dewan Ulama Islam yang lain termasuk  International Islamic Fiqh Academy di Jeddah, pada Julai 2006. Secara keseluruhan, lebih dari 500 ulama Islam terkemuka telah mendukung Risalah Amman dan tiga poin pentingnya.

Berikut adalah senarai pimpinan Negara Islam, Ulama serta para cendikiawan Islam yang memperakui, mengesahkan serta menandatangani Risalah Amman.

ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

  1. H.E. Mr. Hamid Karzai
   President
  2. Amb. Nusair Ahmad Nour
   Afghani Ambassador to Qatar
   Islamic Envoy of the Government of Afghanistan

REPUBLIC OF ALBANIA

  1. H.E. Mr. Florent Celiku
   Deputy Minister of Foreign Affairs
  2. Mr. Tahir Zenelhasani

PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA

  1. H.E. Mr. Abdel Aziz Belkhadem
   Minister of Foreign Affairs
  2. H.E. Lakhdar Ibrahimi
   Special Envoy of the Secretary General of the United Nations;
   Former Foreign Minister of Algeria
  3. Prof. Dr. Abd Allah bin al-Hajj Muhammad Al Ghulam Allah
   Minister of Religious Affairs
  4. Dr. Mustafa Sharif
   Minister of Higher Education and Former Algerian Ambassador in Cairo
  5. Shaykh Yusuf bin Mahdi
   Professor and Member of the Fatwa Committee in Algeria
  6. Dr. Sa‘id Shayban
   Former Minister of Religious Affairs
  7. Prof. Dr. Ammar Al-Talibi
   Department of Philosophy, University of Algeria
  8. Mr. Abu Jara Al-Sultani
   Head of the Algerian Peace Society Movement
  9. Dr. Ammar Jaydal
   Batina University
  10. Dr. Muhammad Zurman
   Batina University

AUSTRALIA

  1. Shaykh Salim ‘Ulwan al-Hassani
   Secretary General Darulfatwa, Islamic High Council
  2. Ms. Maha Karim Abdo

AUSTRIA

  1. Prof. Anas Al-Shaqfa
   Head of the Islamic Commission
  2. Ayman Aly
   Federation of the Islamic Organizations in Europe, Graz
  3. Mr. Tarafa Baghajati
   Initiative of Austrian Muslims

REPUBLIC OF AZERBAIJAN

  1. H.E. Mr. Ilham Aliev
   President
  2. Shaykh Al-Islam Allah-Shakur bin Hemmat Bashazada
   Grand Mufti and Head of the Muslim Administration of the Caucasus

KINGDOM OF BAHRAIN

  1. H.M. King Hamad bin Isa Al Khalifa
  2. Shaykh Dr. Muhammad Ali Al-Sutri
   Minister of Justice
  3. Dr. Farid bin Ya‘qub Al-Miftah
   Undersecretary of the Ministry for Islamic Affairs
  4. Mr. Mansour Al-Jamri
  5. Dr. Ibrahim Fadil Al-Dibbo
   Professor, Faculty of Humanities, University of Bahrain

PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH

  1. H.E. Begum Khaleda Zia
   Prime Minister
  2. Prof. Dr. Abu Al-Hasan Sadiq
   President of the Asian University of Bangladesh
  3. Prof. Shamshir Ali
   President of the Academy of Sciences
   and University Vice-President

BELGIUM

  1. Mr. Ismail Batakli
   Professor of Islamic Studies
  2. Mr. Mohamed Boulif
   President, Islamic Executive Council
  3. Mr. Ahmed Bouziane
  4. Dr. Karim Chemlal
   Pasteur Institute, Lille
  5. Mrs. Malika Hamidi-Hosseinpour
   Coordinator, European Muslim Network
  6. Mr. Ibrahim Kocaoglu
  7. Sheikh Yacob Mahi
   Professor of Islamic Studies, Athénée Royal Léonardo da Vinci
  8. Dr. Abdelmajid Mhauchi
   Professor of Islamic Studies
  9. Mr. Khallad Swaid
   President, Forum of the European Muslim Youth
   and Student Organization (FEMYSO)

REPUBLIC OF BENIN

  1. H.E. Mr. Dzulki?i Salami
   Senior Minister of Planning, Economy and Development
  2. Shaykh Fathi Shitu

BOSNIA AND HERZEGOVINA

  1. Prof. Dr. Shaykh Mustafa Ceric
   Head of the ‘Ulama’ and Grand Mufti of Bosnia and Herzegovina
  2. Prof. Hasan Makic
   Mufti of Bihac
  3. H.E. Professor Enes Karic
   Professor in Faculty of Islamic Studies
  4. Prof. Anes Ljevakovic
   Researcher and Lecturer, Islamic Studies College
  5. Dr. Ahmet Alibasic
   Lecturer, Faculty of Islamic Studies, Sarajevo
  6. Mr. Amer Bukvic
   Islamic Development Bank
  7. Imam Senaid Kobilica
   Vice President, Islamic Council of Norway
  8. Mr. Mirnes Kovac
   Journalist, Preporod Islamic Newspaper
  9. Dr. Sukrija Ramic
   University of Zenica

BRUNEI DARUSSALAM

  1. H.M. Sultan Haji Hassanal Bolkiah
  2. Prof. Suhaili bin Hajj Muhyi Al-Din
   Deputy Mufti of Brunei

BURKINA FASO

  1. H.E. Mr. Youssouf Ouedraogo
   Minister of State, Minister of Foreign Affairs
  2. Dr. Abu Bakr Dakuri
   Member of the Executive Council, ISESCO

BRAZIL

  1. Shaykh Ali Muhammad Abduni
   Representative of the International Islamic Youth Club in Latin America;
   Accredited Religious Representative of the Dar Al-Fatwa of the Republic of
   Lebanon in Sao Paolo

REPUBLIC OF CAMEROON

  1. H.E. Mr. Marfa Hamidou Yaya
   Minister of State
  2. Shaykh Mahmud Malbakri
   Imam, Grand Mosque and President of the Council of ‘Ulama’

CANADA

  1. Shaykh Faraz Rabbani
   Hanafi Scholar, Sunnipath.com
  2. Mr. Fouzan Khan
   Reviving the Islamic Spirit Organization

REPUBLIC OF CHAD

  1. H.E. Mr. Idris Derby
   President
  2. Shaykh Dr. Hussein Hasan Abkar
   President, Higher Council; for Islamic Affairs
   Imam of Muslims, Chad
  3. Mr. Tijani Sabun Muhammad

UNION OF COMOROS

  1. H.E. Mr. Kub Mohamed Lisharti
   Deputy President

REPUBLIC OF COTE D’IVOIRE

  1. H.E. Mr. Hamza Salleh
   Ambassador in Riyadh

DENMARK

  1. Imam Fatih Alev
   Danish Association of  Cybermuslims

REPUBLIC OF DJIBUTI

  1. H.E. Mr. Ismail Omar Gulleh
   President
  2. Shaykh Abd Al-Rahman Sulayman Bashir
   Member of the Higher Judiciary Council

ARAB REPUBLIC OF EGYPT

  1. H.E. Mr. Mohamed Hosni Mubarak
   President
  2. H.E. Grand Imam Prof. Dr. Muhammad Sayyid Tantawi
   Shaykh al-Azhar
  3. Prof. Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq
   Minister of Religious Affairs
  4. Prof. Dr. Ali Jumu‘a fatwa
   Grand Mufti of the Arab Republic of Egypt
  5. Prof. Dr. Ahmad Muhammad Al-Tayyib
   President of Al-Azhar University
  6. Prof. Dr. Kamal Abu Al-Majd
   Islamic Intellectual; Former Minister of Information; Attorney in the Court
   of Cassation and International Specialist in Judiciary Affairs
  7. Prof. Dr. Muhammad Al-Ahmadi Abu Al-Nur
   Former Minister of Religious Affairs in the Arab Republic of Egypt;
   Professor in the Faculty of Islamic Law, Yarmouk University, Jordan
  8. Prof. Dr. Fawzi Al-Zifzaf
   Chairman of the Permanent Committee of Noble Al-Azhar for Dialogue
   Among the Heavenly Religions; Member of the Academy of Islamic Research
  9. Prof. Dr. Hasan Hanafi
   Researcher and Islamic Intellectual, Department of Philosophy,
   Cairo University; Fellow of the Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought
  10. Prof. Dr. Muhammad Muhammad Al-Kahlawi
   Secretary of the General Union of Islamic Archaeologists;
   Dean of the Faculty of Antiquities, Fayyum Branch, Cairo University
  11. Prof. Dr. Ayman Fuad Sayyid
   Former Secretary General, Dar al-Kutub Al-Misriyya
  12. Shaykh Dr. Zaghlul Najjar
   Head of the Committee on The Miraculous Nature of the Qur’an in the Higher
   Council for Islamic Affairs, Egypt
  13. Shaykh Moez Masood
   Islamic Missionary
  14. Prof. Dr. Muhammad Al-Dasuqi
   Researcher and Member of the Forum for the
   Proximity of the Islamic Schools of Jurisprudence
  15. Mr. Amr Khaled
   Islamic Missionary
  16. Mr. Bara Kherigi
   Director, Awakening Records
  17. Dr. Heba Raouf Ezzat
   Department of Political Science, Cairo University
  18. Dr. Ja‘far Abdussalam
   President of the League of Islamic Universities
  19. Dr. Shawqi Ahmad Dunya
   Dean of the (Womens’) Faculty of Commerce, Al-Azhar University
  20. Dr. ‘Umar ‘Abd Al-Ka?
  21. Dr. Huda ‘Abd Al-Sami‘
  22. Eng. ‘Amr Faruk Farid
  23. Mr. Muhammad Al-Samman Lut?
  24. Eng. Abu Al-‘Ala Madi
  25. Dr. ‘Abd Al-Wahhab Al-Masiri
  26. Dr. ‘Abd Al-Halim Oweis
  27. Mr. Ahmad Sha‘ban
  28. Mr. Husam Tammam
  29. Mr. Muntasir Al-Zayyat
  30. Dr. Raged al-Sirjani
  31. Dr. Muhammad Hidaya
  32. Dr. Muhammad Abd al-Mun‘im Abu Zayd
   Professor, Faculty of Shari‘ah, Department of Islamic Economics,
   Yarmouk University

REPUBLIC OF FRANCE

  1. Shaykh Prof. Dalil Abu Bakr
   Chairman of the France Supreme Council of the Islamic Religion
   and Dean of the Paris Mosque
  2. Dr. Husayn Rais
   Director of Cultural Affairs, Paris Grand Mosque
  3. Prof. Dr. Abd Al-Majid Al-Najjar
   President of the Islamic Centre, Paris
  4. Dr. Fouad Alaoui
   President, Union of Islamic Organizations in France (UOIF)
  5. Ms. Fatiha Ajbli
   Sociologist
  6. Ms. Siham Andalouci
   Member, Présence Musulman
  7. Dr. Ahmed Bakcan
   Representative, Milli Görüs
  8. Mr. Abdelwaheb Bakli
   President, Muslim Youth of France
  9. Shaykh Khalid Adlen Bentounes
   Alawiyah Sufi Order; Honorary President of the International
   Association of the Friends of Islam
  10. Mr. El Hadji Babou Biteye
   President, Muslim Students of France (EMF)
  11. Mr. Laj Thami Breze
   Union of Islamic Organizations in France (UOIF)
  12. Mr. Haydar Demiryürek
   Secretary General, The Islamic Council of France
  13. Dr. Boubaker El Hadj Amor
   Treasurer, Union of Islamic Organizations in France (UOIF)
  14. Shaykh Ounis Guergah
   Head of the Fatwa House, Paris
  15. Prof. Dr. Ömer Faruk Harman
   DITIP, Germany
  16. Mr. Fouad Imarraine
   Collecive of Muslims of France
  17. Dr. Ahmed Jaballah
   Member of the European Council for Fatwa and Reseach, France
  18. Mrs. Noura Ben Hamouda Jaballah
   President of European women forum (France)
  19. Dr. Zuhair Mahmood
   Institute for the Human Sciences (IESH), Paris
  20. Dr. Mohamed Mestiri
   Director, International Institute of Islamic Thought, Paris
  21. Mr. Abdelmajid Najar
  22. Ms. Nora Rami
   Free Community Organization, Paris
  23. Shaykh Zakaria Seddiki
  24. Dr. Muhamad Bashari
   President, Federal Society for Muslims in France

REPUBLIC OF GABON

  1. H.E. Elhadj Ali Bongo Awadamba
   Minister of National Defence and Chairman of Supreme Council
   for Islamic Affairs and Special Envoy of the President

REPUBLIC OF GAMBIA

  1. H.E. Alhaji Dr. Yahya A.J.J. Jammeh
   President
  2. Mr. Samba Fall
   Minister of Foreign Affairs, Youth, Sport, and Religious Affairs Gambia.
  3. Prof. Dr. Omar Jah
   Former Deputy Assistant to the President for Special Assistance Programs
   at the Islamic Development Bank, Jeddah

REPUBLIC OF GERMANY

  1. Prof. Dr. Murad Hofmann
   Former German Ambassador to Morocco; Intellectual and Researcher
  2. Shaykh Salah Al-Din Al-Ja‘farawi
   Assistant Secretary-General of World Council for Islamic Propagation
  3. Mr. Ridvan Çakir
   President, Turkish-Islamic Union of Germany
  4. Shaykh Bashir Ahmad Dultz
   German Muslim League
  5. Mr. Belal El-Mogaddedi
  6. Mr. Ibrahim F. El-Zayat
   Head of Public Relations, Federation of Islamic Organisations
   in Europe (FIOE)
  7. Dr. Sabiha El-Zayat
   Centre for Islamic Women Studies, Institute for the Human
   Sciences (IESH), Paris
  8. Mr. Mesud Gülbahar
   IGMG President of Youth Organisations, Germany
  9. Mr. Ali Kizilkaya
   Head, Islamic Council of Germany
  10. Dr. Eyüp A. Köhler
  11. Mr. Michael Muhammed Abduh Pfaff
   German Muslim League
  12. Mr. Celal Tüter
   IGMG President of University Org., Germany
  13. Mr. Recep Yildirim
   Europe Association of Turkish Cultural Centers, Germany
  14. Mr. Osman Yoba
  15. Mr. Nabil Chabib

REPUBLIC OF GUINEA

  1. H.E. Mr. Cellou Dalein Diallo
   Prime Minister
  2. Mr. Al-Husayni Diallo
   Inspector General, Ministry of Justice
  3. Prof. Dr. Qutb Mustafa Sanu
   Department of Usul al-Fiqh, International Islamic University of Malaysia

REPUBLIC OF INDIA

  1. H.E. Maulana Mahmood Madani
   Member of Parliament; General Secretary, Jamiat Ulema-i-Hindi
  2. Prince Ja‘far Al-Sadiq Mufaddal Sayf Al-Din
   Islamic Intellectual
  3. Prince Taha Sayf Al-Din
   Islamic Intellectual
  4. Prof. Dr. Sayyid Awsaf Ali
   President of Hamdard University
  5. Prof. Dr. Akhtar Al-Wasi
   Head of the Bureau of Islamic Studies, Dean of the College of Humanities
   and Languages; Director of the Dhakir Husayn Centre for Islamic Studies

REPUBLIC OF INDONESIA

  1. H.E. Dr. Alawi bin Shihab
   Coordinating Minister for People’s Welfare
   and Special Envoy of the President
  2. Dr Muhammad Maftuh Basyuni
   Minister of Religious Affairs
  3. Dr. Tutty Alawiyah
   President, Al-Shafi‘i Islamic University
  4. Amb. Rabhan Abd Al-Wahhab
   Ambassador of the Republic of Indonesia to the Hashemite Kingdom of Jordan
  5. Shaykh Al-Hajj Ahmad Hashim Muzadi
   Chairman of the Central Board of Nahdlatul Ulama, Indonesia
  6. Shaykh Rozy Munir
   Vice-Chairman of the Central Board of Nahdlatul Ulama, Indonesia
  7. Mr. Muhamad Iqbal Sullam
   International Conference of Islamic Scholars, Indonesia
  8. Dr. Muhammad Masyuri Naim
   Professor, Islamic University
  9. Prof. Dr. M. Din Syamsuddin
   Chairman of Muhammadiyah

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

  1. Supreme Spiritual Leader Grand Ayatollah
   Al-Sayyid Ali Khamenei
  2. H.E. Dr. Mahmood Ahmedinejad
   President
  3. Grand Ayatollah Shaykh Muhammad Ali Al-Taskhiri
   Secretary General, Forum for the Proximity of the Islamic
   Schools of Jurisprudence
  4. Grand Ayatollah Al-Sayyid Fadil Lankarani
  5. Grand Ayatollah Muhammad Waez-zadeh Al-Khorasani
   Former Secretary General, Forum for the Proximity of the Islamic Schools
   of Jurisprudence
  6. Grand Ayatollah Prof. Dr. Al-Sayyid Mustafa Mohaghegh Damad
   Director of the Academy of Sciences; Justice in the Ministry of Justice;
   Head of the Inspectorate General
  7. Hujjat Al-Islam Dr. Mahmoud Mohammadi Iraqi
   Chairman of the Cultural League and Islamic Relations in the
   Islamic Republic of Iran
  8. Dr. Al-Sayyid Mahmoud Mar‘ashi Al-Najafi
   Head of the Grand Ayatollah Mar‘ashi Al-Najafi Library
  9. Dr. Muhammad Ali Adharshab
   Secretary-General, Arab-Iranian Friendship Society
  10. Mr. Murtada Hashim Bur Qadi
   Secretary-General, Bureau for International Relations, Great Islamic Encyclopaedia
  11. Shaykh Abbas Ali Sulaymani
   Representative of the Supreme Spiritual Leader in Eastern Iran
  12. Mr. Ghulam Rida Mirzai
   Member, Consultative Council
  13. Dr. Syed Muhammad Rida Khatimi
   Political leader; Former Deputy Speaker of the Iranian Parliament
  14. Shaykh Muhammad Shari‘ati
   Former Advisor to the President of Iran; Member of Parliament
  15. Amb. Muhammad Kazem Khuwansari
   Permanent Representative of Iran to the Organization of the Islamic Conference
  16. Mr. Ma Sha Allah Mahmoud Shams Al-Waithin
   Journalist and Writer
  17. Dr. Ruqayya Rustum Yurmaki
   Imam Sadiq University
  18. Dr. Mojgan Sakhaei
   Imam Sadiq University
  19. Shaykh Ahmad Mablaghi
   Professor, Qom Seminary
  20. Dr. Gholam Reza Noor-Mohammadi
   Director, Centre for Islamic Medical Research, Imam al-Sadiq University, Qom;
   Professor, Faculty of Medicine, University of Tehran
  21. Shaykh Hassan Jawahiri Zadeh
   Professor, Religious Seminary, Qom

REPUBLIC OF IRAQ

  1. H.E. Mr. Jalal Talabani
   President
  2. Grand Ayatollah Al-Sayyid Ali Sistani
  3. Grand Ayatollah Shaykh Ishaq Al-Fayad
  4. Grand Ayatollah Al-Sayyid Muhammad Sa‘id Al-Hakim
  5. Grand Ayatollah Shaykh Bashir Al-Najafi
  6. Grand Ayatollah Al-Sayyid Shaykh Hussein Isma‘il Al-Sadr
  7. Grand Ayatollah Shaykh Husayn Al-Mu‘ayyad
   Knowledge Forum, Baghdad
  8. Grand Ayatollah Ahmad al-Bahadili
   Islamic Missionary
  9. Shaykh Dr. Harith Al-Dari
   Head of Ulema organization
  10. Dr. Muhsin ‘Abd Al-Hamid
  11. Dr. Ahmad Abd Al-Ghaffur Al-Samara‘i
   Head of the Diwan of the Sunni Waqf
  12. Al-Sayyid Abd al-Sahib Al-Khoei
   Secretary General, Imam Al-Khoei Benevolent Foundation
  13. Al-Sayyid Muhammad Al-Musawi
   Secretary General, World Islamic Ahl Al-Bayt League
  14. Shaykh Dr. Mahmoud Muhammad Dawud Al-Sumayda‘i
  15. Prof. Dr. Abd Al-Aziz Al-Duri
   Researcher and Historian, Department of History, University of Jordan;
   Fellow of Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought
  16. Prof. Dr. Bashshar Awwad Marouf
   Researcher and Editor; Fellow of Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought
  17. Shaykh Abbas Ali Kashif Al-Ghita
   College of Islamic Studies, University of al-Kufa
  18. Dr. Abd Al-Hamid Al-Najdi
   Islamic Intellectual
  19. Shaykh Walid Faraj Allah Al-Asadi
   College of Islamic Studies, University of al-Kufa
  20. Shaykh Prof. Dr. Ahmad Al-Kubaysi
   Missionary and Islamic Intellectual
  21. Prof. Ghanem Jawad
   Director of Cultural Affairs, Khoei Benevolent Foundation
  22. Mr. Muhammad Allawi
   Assistant Director General, World Islamic Ahl Al-Bayt League
  23. Prof. Sa‘d Al-Malla
   Islamic Intellectual
  24. Dr. Mustafa Abd Al-Ilah Kamal Al-Din
   Islamic Intellectual
  25. Prof. Dr. Adnan Ali Al-Faraji
   Islamic University
  26. Dr. Aziz Rashid Al-Dayini
   Islamic University
  27. Dr. Abd Al-Qadir Mustafa Al-Muhammadi
   Islamic University
  28. Mr. ‘Ala’ Al-Din Al-Mudarris
   Researcher and Historian

REPUBLIC OF IRELAND

  1. Mr. Nooh al-Kaddo
   Director, Islamic Cultural Centre of Irelands

ITALY

  1. Mr. Yahya Sergio Pallavicini
   Vice President, Islamic Religious Community of Italy (CO.RE.IS.)
  2. Dr. Ali Abu Shwaima ?
   Head, Islamic Centre of Milan

HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

  1. H.M. King Abdullah II bin Al-Hussein
  2. Prof. Dr. HRH Prince Ghazi bin Muhammad
   Personal Envoy and Special Advisor to HM King Abdullah II bin Al-Hussein;
   Chairman of the Board of Trustees of the Aal al-Bayt Institute for
   Islamic Thought
  3. Shaykh Izzedine Al-Khatib Al-Tamimi
   Islamic Affairs Advisor to HM the King; Chief Justice
  4. Prof. Dr. Abdul-Salam Al-Abbadi
   Former Minister of Islamic Affairs; President, Aal al-Bayt University
  5. Prof. Dr. Shaykh Ahmad Hlayyel
   Advisor to HM the King and Imam of the Royal Court
  6. Shaykh Said Al-Hijjawi
   Grand Mufti of the Hashemite Kingdom of Jordan
  7. Mr. Akel Bultaji
   Advisor to HM the King
  8. Prof. Dr. Khalid Touqan
   Minister of Education; Minister of Higher Education and Scientific Research
  9. H.E. Shaykh Salim Falahat
   Director General of the Muslim Brotherhood in Jordan
  10. H.E. Shaykh Dr. Abd Al-Aziz Khayyat
   Former Minister of Religious Affairs
  11. Shaykh Nuh Al-Quda
   Former Mufti of the Jordanian Armed Forces
  12. Prof. Dr. Khalid Al-Karaki
   Deputy-Chairman of the Board of Trustees, Aal al-Bayt
   Institute for Islamic Thought; President of Jerash Private University
  13. Prof. Dr. Ishaq Al-Farhan
   President of Zarqa Private University;
   Former Minister of Education
  14. Prof. Kamil Ismail Hamdan Al-Sharif
   Secretary General, International Council for Islamic Propagation and Relief
  15. Dr. Abd Al-Latif Arabiyyat
   Former Speaker of the Lower House of Parliament;
   Chairman of the Consultative Committee of the Islamic Action Front
  16. Shaykh Abd Al-Karim Salim Sulayman Al-Khasawneh
   Grand Mufti of the Jordanian Armed Forces
  17. Prof. Dr. Adel Al-Toweisi
   Former President of Aal al-Bayt University; Minister of Culture
  18. Prof. Dr. Yusuf Al-Ghaydhan
   Dean of the University Faculty of Religion, Balqa’ Applied University
  19. Shaykh Hasan Al-Saqqaf
   Advisor to the Chairman of the Board of Trustees of the Aal al-Bayt
   Institute for Islamic Thought; Director of Imam Al-Nawawi Publishers and Distributors
  20. Eng. Marwan Al-Faouri
   Chairman of the Forum for Moderation in Thought and Culture
  21. Mrs. Nawal Al-Faouri
   Educator and Islamic Intellectual
  22. Prof. Dr. Abd Al-Nasir Abu Al-Basal
   Former Dean of the Faculty of Islamic Law, Yarmouk University
  23. Mr. Bilal Al-Tal
   Editor-in-Chief, Liwa’ Newspaper
  24. Prof. Dr. Azmi Taha Al-Sayyid
   College of Jurisprudential and Legal Studies, Aal al-Bayt University
  25. Prof. Dr. Muhammad Hisham Sultan
   Vice-President for Islamic Studies, Aal al-Bayt University
  26. Prof. Dr. Ziyad Al-Daghamin
   Dean of the College of Jurisprudential and Juridical Studies,
   Head of the Preparatory Committee of the Internal Islamic Conference
  27. Dr. Rashid Sa‘id Shahwan
   Faculty of Islamic Propagation and the Fundamentals of Religion,
   Balqa Applied University
  28. Prof. Dr. Qahtan Al-Duri
   Aal al-Bayt University
  29. Prof. Dr. Sharif Al-Shaykh Salih Al-Khatib
   Aal al-Bayt University
  30. Prof. Dr. Abd Al-Majid Al-Salahin
   Dean of the College of Islamic Law, University of Jordan
  31. Dr. Hayil ‘Abd Al-Ha?z
  32. Shaykh ‘Abd Al-Karim Al-‘Akor
  33. Mr. Haytham Al-‘Amayreh
  34. Dr. Muhammad Al-Khatib
  35. Mr. Hatim Al-Manasir
  36. Dr. Malik Al-Moumini
  37. Dr. Muhammad Al-Qada
  38. Dr. Fayez Al-Rabi‘

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

  1. H.E. Mr. Askar Mussinov
   Ambassador in Riyadh and Special Envoy of the President

KENYA

  1. Shaykh Abdullahi Abdi
   Chief Executive Officer, Northern Aid

STATE OF KUWAIT

  1. H.H. Shaykh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah
   Prime Minister
  2. Dr. Abdullah Matuq al-Matuq
   Minister of Awqaf and Religious Affairs
   Kuwait
  3. Prof. Dr. Abdullah Yusuf Al-Ghoneim
   Head of the Kuwaiti Centre for Research and Study
  4. Dr. Adel Abdullah Al-Fallah
   Undersecretary of the Ministry of Religious Affairs
  5. Dr. Mohamed Abdul Ghaffar Al-Sharif
   Secretary-General, Secretariat General of Religious Affairs
  6. Dr. Muhammad Abd Allah Ja‘far Al-Sharif
   Undersecretary of Waqf Foundation
  7. Dr. Khaled Madhkour Abdallah Madhkour
   Professor, Faculty of Shari‘ah, University of Kuwait
  8. Mr. Mutlaq Rashed Al-Qarawi
  9. Shaykh Dr. ‘Ajil Jassim al-Nashami
   Professor, Faculty of Shari‘ah, University of Kuwait
  10. Dr. Ahmad Raja‘i al-Jundi
   Islamic Organization for Medical Sciences, Kuwait

KYRGYZ REPUBLIC

  1. H.E. Mr. Dastan Sarygulov
   Secretary of State

REPUBLIC OF LEBANON

  1. H.E. Mr. Fouad Sinoura
   Prime Minister
  2. Prof. Dr. Hisham Nashabeh
   Chairman of the Board of Higher Education
   Dean of Education at Makassed Association
  3. Al-Sayyid Muhammad Husayn Fadlallah
  4. Shaykh Muhammad Rashid Qabbani
   Grand Mufti, Republic of Lebanon (Mufti of the Sunni Muslims)
  5. Prof. Dr. Sayyid Hani Fahs
   Member of the Higher Shi‘i Council
  6. Shaykh Abdullah al-Harari
   Head of the Habashi Order
  7. Prof. Dr. Ridwan Al-Sayyid
   Faculty of Humanities, Lebanese University; Editor-in-Chief,
   Al-Ijtihad Magazine
  8. Prof. Muhammad Al-Sammak
   Secretary-General of the National Council for Islamic-Christian Dialogue;
   Secretary-General for the Islamic Spiritual Summit
  9. Ja‘fari Qadi Shaykh Asad Allah Al-Harashi
   Higher Islamic Shi‘i Council
  10. Shaykh Khalil Al-Mays
   Mufti of Zahleh and Western Beqa‘
  11. Shaykh Abd Al-Emir Qublan
   Deputy Head of the Higher Shi‘i Counci
  12. Prof. Dr. Zakariyya Abd Al-Razzaq Al-Misri
   Imam Al-Awza‘i University
  13. Prof. Dr. Ahmad Al-Sahmarani
   Imam Al-Awza‘i University
  14. Dr. Muhammad ‘Assaf
  15. Dr. As‘ad Al-Sahmarani
  16. Shaykh Abd Al-Naser Jabri
  17. Shaykh Jamil Muhammad Husseini
  18. Mr. Hasan Farhat

GREAT SOCIALIST PEOPLE’S ARAB JAMAHIIRIYA

  1. H.E. Mr. Abdel Rahman Mohamed Shalqam
   Minister of Foreign Affairs
  2. Prof. Ibrahim Ali Abu Al-Qasim Al-Rabu
   Secretary of the Office of Conferences, International Islamic Propagation Society
  3. Dr. Al-Ujaili Farhat Al-Miri
   Official for Dialogue in the International Islamic Popular Leadership
  4. Dr. Muhammad Al-Ziyadi
   President, International Islamic Call University
  5. Prof. Dr. Hamzah Abu Faris
   Al-Fatih University
  6. Mr. Abd Al-Salam Muhammad Al-Sharif Al-Alim
   Al-Fatih University

MACEDONIA

  1. Mr. Rufat Sherifi

MALAYSIA

  1. H.E. Dato’ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi
   Prime Minister
  2. Dr. Anwar Ibrahim
   Former Deputy Prime Minister
  3. Dato’ Dr. Abdul Hamid Othman
   Minister in the Office of the Prime Minister
  4. Prof. Dr. Kamal Hasan
   President of the Islamic International University, Kuala Lumpur
  5. Prof. Dr. Mohammad Hashim Kamali
   Dean of the International Institute of Islamic Thought and Civilisation
  6. Mr. Shahidan Kasem
   First Minister of Perlis State, Malaysia
  7. Mr. Khayri Jamal Al-Din
   Deputy Chairman for the Youth Sector, the United Malays
   National Organisation
  8. Dr. Salih Qadir Karim Al-Zanki
   International Islamic University

MALDIVES

  1. H.E. Mr. Maumoon Abdul Gayoom
   President
  2. Dr. Mahmud Al-Shawqi
   Minister of Education
  3. Shaykh Mohamed Rasheed Ibrahim
   President of the Supreme Council for Islamic Affairs

REPUBLIC OF MALI

  1. H.E. Mr. Amadou Toumani Toure
   President
  2. Mr. Sidi Mohamed Youssouf Djire
   General President of the Islamic Foundation for Production

ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA

  1. H.E. Mr. Al Ould Mohamed Fal
   President
  2. H.E. Shaykh Abdallah Bin Bayyah
   Former Vice President of Mauritania;
   Vice President of the International Union of Muslim Scholars
  3. Mr. Al-Hajj Wuld Al-Haji Ahmad
   Advisor to the Minister of Education and Islamic Guidance
  4. Mr. Cheikhna Bin Bayyah

MAURITIUS

  1. Shaykh Ghulam Muhammad §
   Chairman and Secretary General of the Blue Crescent Society

MOLDOVA

  1. Mr. Abdulraheem Aljabari

KINGDOM OF MOROCCO

  1. H.M. King Mohammed VI
  2. Prof. Dr. Abbas Al-Jarari
   Advisor to HM the King
  3. Prof. Dr. Abd Al-Hadi Bu Talib
   Former Advisor to HM the King
  4. Amb. Al-Makki Kawan
   Ambassador of the Kingdom of Morocco to Kuwait,
   representing Dr. Ahmad Al-Tawfiq,
   Minister of Religious Affairs, Kingdom of Morocco
  5. Prof. Dr. Abdelhadi Al-Tazi
   Fellow of the Royal Moroccan Academy; Former Ambassador
  6. Prof. Dr. Mohammad Farouk Al-Nabhan
   Former Director of Dar Al-Hadith Al-Hasaniyya
  7. Prof. Dr. Ahmad Shawqi Benbin
   Director of the Hasaniyya Library
  8. Dr. Hamdati Chbihanna Malainine
   Member, Supreme Constitutional Council;
   President, Regional Scienti?c Council, Al-Qunaitra
  9. Prof. Dr. Najat Al-Marini
   Department of Arabic Language, Mohammed V University
  10. Dr. Abdul Filali Ansary
   Director, Institute for the Study of Muslim Civilizations, Aga Khan University
  11. Dr. Abdel-Kabeer Al-Madghari
   Former Minister of Waqf and Islamic Affairs
  12. Dr. Maryam Ayat Ahmad
  13. Mr. Muhammad Al-Amin
  14. Mr. Muhammad Tullabi
  15. Dr. Sa‘d Al-Din Al-‘Uthmani

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

  1. H.E. Mr. Aris Ali
   Minister of Education and Culture

THE NETHERLANDS

  1. Mr. Zakaria Hamidi
   Director, New Horizon

REPUBLIC OF NIGER

  1. H.E. Mr. Hama Amadou
   Prime Minister

FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

  1. H.E. Mr Ibrahim Mousa Kazawari
   Ambassador in Riyadh
  2. H.H. Prince Haji Ado Bayero
   Emir of Kano
  3. Mr. Sulayman Osho
   Secretary General of the Islamic Conference for Africa
  4. Dr. Ahmad Limu
   Head, Organization of the Islamic Endowment for Education and Guidance
  5. Dr. Al-Khidr Abd Al-Baqi Muhammad
   Researcher and Writer

NORWAY

  1. Mr. Brahim Belkilani
   Journalist, ITRI
  2. Dr. Lena Larsen
   Coordinator, The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief,
   Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo

SULTANATE OF OMAN

  1. H.H. Al Syed Asaad bin Tareq Al Said
   Special Envoy of the Sultan
  2. Shaykh Ahmad bin Hamad Al-Khalili
   Grand Mufti of the Sultanate of Oman
  3. Shaykh Ahmad bin Sa‘ud Al-Siyabi
   General Secretary in the Office of the Grand Mufti
  4. Dr. Abd Allah Mubarak Al-Shanfari
   University Professor, University of Dhofar
  5. Shaykh Dr. Kahlan bin Nahban Al-Kharusi
   Jurisprudential Advisor in the Of?ce for the Issuance of Fatwas
  6. Mr. A?ah bin Ahmad Al-Khalili
   Researcher in the Of?ce for the Issuance of Fatwas
  7. Abd Al-Latif Al-Humaym

REPUBLIC OF PAKISTAN

  1. H.E. General Pervez Musharraf
   President
  2. H.E. Ambassador Muhammad Aslam
   Ambassador of the Islamic Republic of Pakistan to Kuwait
   representing Dr. Muhammad I‘jaz Al-Haqq, Minister of Religious
   Affairs, Islamic Republic of Pakistan
  3. Shaykh Mufti Muhammad Taqi Uthmani
   Deputy Chairman, Islamic Fiqh Council, Jeddah;
   Vice President, Dar al-Ulum, Karachi
  4. Shaykh Dr. Muhammad Tahir ul-Qadri
   Director General, Centre for Islamic Research, Islamabad
  5. Prof. Dr. Zafar Ishaq Ansari
   Director General, Centre for Islamic Research, Islamabad
  6. Dr. Reza Shah-Kazemi
   Researcher and Islamic Intellectual
  7. H.E. Ambassador Arif Kamal
   Ambassador of the Republic of Pakistan to the Hashemite Kingdom of Jordan
  8. H.E. Prof. Dr. Mahmoud Ahmad Ghazi
   President, Islamic University, Islamabad;
   Former Minister of Religious Affairs, Pakistan

STATE OF PALESTINE

  1. H.E. Mr. Ahmed Qorei
   Prime Minister
  2. Shaykh Dr. Ikrimah Sabri
   Grand Mufti of Jerusalem and All of Palestine;
   Imam of the Blessed Al-Aqsa Mosque
  3. Shaykh Taysir Rajab Al-Tamimi
   Chief Justice of Palestine
  4. Dr. Mustafa Mahmud Yusuf Abu Suway
   Lecturer in the Department of Philosophy
   and Islamic Studies in Al-Quds University
  5. Dr. Muhammad Ali Al-Salibi
   Al-Najah University
  6. Dr. Marwan Ali Al-Qaddumi
   Al-Najah University

POLAND

  1. Dr. Samir Ismail

PORTUGAL

  1. Mr. Abdool Magid Vakil
   Chairman, Banco Efisa
  2. Mr. Sohail Nakhooda
   Editor-in-Chief, Islamica Magazine

QATAR

  1. H.E. Shaykh Hamad bin Jassem Al Thani
   First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
  2. Prof. Dr. Shaykh Yusuf Al-Qaradawi
   Director of the Sunna and Sira Council;
   Vice President of the International Union of Muslim Scholars
  3. Shaykh Thaqil bin Sayer Zayd Al-Shammari
   Justice, Court of Cassation, Member of the Supreme Judicial Council
  4. Prof. Dr. Aisha Al-Mana‘i
   Dean of the Faculty of Islamic Law, University of Qatar
  5. Shaykh Abd Al-Rahman bin Abd Allah bin Zayd Al Mahmud
   Member of Prominent Persons Committee,
   Organization of the Islamic Conference
  6. Dr. Ali Muhyi Al-Din Qaradaghi
   Professor, Faculty of Shari‘ah, University of Qatar
  7. Dr. Ali Ahmad Al-Salus
   Professor, Faculty of Shari‘ah, University of Qatar
  8. Shaykh Mohammad Haj Yusuf Ahmad
   Imam, Doha Mosque

RUSSIAN FEDERATION

  1. Shaykh Rawi Ayn Al-Din
   Mufti; Head of the Muslim Religious Administration
  2. Prof. Dr. Said Hibatullah Kamilev
   Director, Moscow Institute of Islamic Civilisation
  3. Dr. Murad Murtazein
   President, Islamic University, Moscow
  4. Mr. Rushan Abassoof
   Director of External Affairs Department of Council of Muftis, Russia
  5. Mr. Yakupov Valiulla
   Assistant to the Chief Mufti of Tatarstan

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

  1. H.M. King Abdullah bin Abdel Aziz Al Saud
   King of Saudi Arabia; Custodian of the Two Holy Mosques
  2. Dr. Abd Al-Aziz bin Uthman Al-Touaijiri
   Director General, The Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)
  3. H.E. Shaykh Abd Allah Sulayman bin Mani‘
   Member, Council of Senior ‘Ulama’ of Saudi Arabia
  4. Dr. Hassan bin Mohamed Safar
   Professor, Islamic Studies Department, Faculty of Humanities
   King Abdulaziz University, Jeddah
  5. Mr. Abobakr Abdelfatah
  6. Shaykh Ali Baddahdah
  7. Dr. Salih Al-Wuhaibi
  8. Shaykh ‘Abd Allah Yahya
  9. Mr. Nabil Abd Al-Ilah Nassif
   Assistant to the President for Assistance Affairs, IDB, Jeddah
  10. Dr. Muhammad Jabr Al-Alfi
   Professor, Higher Judiciary Institute, Department
   of Comparative Jurisprudence, Riyadh
  11. Dr. Muhammad bin Yahya bin Hasan Al-Najimi
   Associate Professor, King Fahd Defence College
  12. Dr. Ahmad Abd al-Alim Abd Al-Latif
   Researcher, Department of Studies, The International
   Islamic Fiqh Academy, Jeddah
  13. Dr. Abd Al-Qahir Qamar
   Researcher, Department of Studies, The International
   Islamic Fiqh Academy, Jeddah
  14. Shaykh al-Habib Muhammad bin Abdurrahman al-Saqqaf
  15. Dr. Mohamed Ali Al-Bar
   King Fahd Centre for Medical Research

REPUBLIC OF SENEGAL

  1. H.E. Mr. Abdoulaye Wade
   President
  2. Mr. Al-Hajj Mustafa Sisi
   Special Advisor to the President of Senegal
  3. Prof. Abdallah Bah
   President of the Union of Volunteers in Islamic Education and Culture
  4. Prof. Abadir Tiyam
   University Press and President of the National Society, Dakar
  5. Prof. Ahmad Mukhtar Embo
   Former Director General, UNESCO, Paris
  6. Prof. Rohan Mbaye
   Director, Islamic Institute, Dakar

REPUBLIC OF SIERRA LEONE

  1. H.E. Alhaji Dr. Ahmad Tejan Kabbah
   President

REPUBLIC OF SINGAPORE

  1. Dr. Yaqub Ibrahim
   Minister of the Environment and Water Resources, and Muslim Affairs

REPUBLIC OF SOMALIA

  1. H.E. Mr. Abdullah Youssef Ahmed
   President

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

  1. Shaykh Ibrahim Gabriels
   Head of South African ‘Ulama’

SPAIN

  1. Mr. Mansur Escudero
   Spanish Islamic Commission
  2. Mr. Ali Boussaid
   Islamic League for Dialogue and Conviviality

REPUBLIC OF SUDAN

  1. H.E. General Omar Hassan Al Bashir
   President
  2. Abd Al-Rahman Sawar Al-Dhahab
   Former President of the Republic of Sudan
  3. Al-Imam Al-Sadiq Al-Mahdi
   Former Prime Minister of Sudan
   Head of ansar movement
  4. Dr. Isam Ahmad Al-Bashir
   Minister of Guidance and Religious Affairs
  5. Mr. Tariq Ali Bakhit
   Director in the General Secretariat and
   Head of Cultural and Islamic Thought Committee, Khartoum
  6. Prof. Dr. Izz al-Din Umar Musa
   Lecturer in the Department of History, Malik Saud University, Riyadh
  7. Dr. Muhammad Mahjub Harun
   Journalist and University Professor, University of Khartoum
  8. Dr. Ahmad Ali Al-Imam
   Advisor to the Sudanese President
  9. Dr. Mustafa ‘Uthman Isma‘il
   Former Foreign Minister of Sudan
   Special Envoy of the Secretary General of the Arab League
  10. Dr. Ibrahim Ahmad Uthman
   Secretary General, Supreme Judiciary Council
  11. Dr. Ahmad Khaled Babacar
   Secretary General of the Islamic Fiqh Academy of Sudan

SWEDEN

  1. Mr. Mahmoud Khalfi Driri

SWITZERLAND

  1. Prof. Tariq Ramadan
   Islamic intellectual

SYRIAN ARAB REPUBLIC

  1. H.E. Mr. Farouk Al-Sharaa’
   Minister of Foreign Affairs
  2. Shaykh Dr. Ahmad Badr Hasoun
   Grand Mufti of the Syrian Arab Republic
  3. Prof. Dr. Muhammad Sa‘id Ramadan Al-Buti
   Head of the Religion Department, Faculty of Law, University of Damascus
  4. Prof. Dr. Shaykh Wahba Mustafa Al-Zuhayli
   Head of Department of Islamic Jurisprudence and its Schools,
   Islamic Law Faculty, Damascus University
  5. Dr. Salah Al-Din Ahmad Kuftaro
   Director General, Shaykh Ahmad Kuftaro Academy and Islamic Intellectual
  6. Dr. Muhammad Tawfiq Sa‘id Al-Buti
   Professor of Shari‘ah at Damascus University
  7. Dr. Mahmud Al-Sayyid
   Academic Researcher in the Centre of Islamic Studies,
   School of Oriental and African Studies, University of London
  8. Shaykh Abdallah Adhami
   Islamic missionary and scholar
  9. Dr. Muhammad Habash
  10. Dr. Muhammad Abd al-Latif Saleh al-Farfur
   Secretary General, International Scienti?c Academy
  11. Prof. Dr. Abd Al-Sattar Abu Ghuddah
   President of the United Shari‘ah Council of the Baraka Group, Jeddah

REPUBLIC OF TAJIKISTAN

  1. H.E. Mr. Imam Aly Rahmanov
   President

THAILAND

  1. Mr. Wan Muhammad Nur Matha
   Advisor to the Prime Minister
  2. Amb. Wiboon Khusakul
   Ambassador of Thailand in Baghdad

REPUBLIC OF TOGO

  1. H.E. Mr. Zarifou Ayéva
   Minister of Foreign Affairs

REPUBLIC OF TUNISIA

  1. Mr. Mohamed Al-Ghanousi
   Prime Minister
  2. Prof. Dr. Al-Hadi Al-Bakkoush
   Former Prime Minister of Tunisia
  3. Dr. Abu Baker Al-Akhzuri
   Minister of Religious Affairs
  4. Prof. Dr. Ali Al-Shabi
   Chairman of the Higher Islamic Council;
   Former Minister of Islamic Affairs
  5. Prof. Ibrahim Chabbouh
   Advisor to the Higher Chairman of the Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought;
   Director of the Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought
  6. Shaykh Dr. Mohammad Al Habib ibn Al Khojah
   Secretary-General of the International Islamic Fiqh Council, Jeddah
  7. Prof. Dr. Muhammad Al-Bashir Al-Buzaydi
   Director of the Higher Institute for the Fundamentals of Religion, Zaytuna University
  8. Mr. Ahmad Al-‘Ujaymi
   Advisor in the Of?ce of the Secretary General of the
   Organization of the Islamic Conference
  9. Shaykh Dr. Rachid Ghannouchi
   Leader of Ennada
  10. Prof. Habib Shaybub
   Writer and Historian
  11. Dr. Amir Al-Zamali
   Advisor of Islamic World Affairs, International Committee for the Red Cross
  12. Dr. Shaykh Mohieddine Gadi
   The Higher Islamic Council, Tunis
  13. Shaykh Al-Tayyib Salama
   The Higher Islamic Council, Tunis

REPUBLIC OF TURKEY

  1. H.E. Mr. Bulent Arinc
   President of the Grand Turkish Assembly
  2. Prof. Dr. Ekmeleddin Ihsanoglu
   Secretary-General, Organisation of the Islamic Conference
  3. H.E. Prof. Dr. Mehmet Aydin
   Minister of State, Government of Turkey
  4. Prof. Dr. Ali Bardakoglu
   Head of Religious Affairs Directorate
  5. Prof. Dr. Ali Auzak
   Head of the Endowment for Islamic Scientific Studies, Istanbul
  6. Prof. Dr. Mualla Saljuq
   Dean of the Faculty of Islamic Law, Ankara
  7. Prof. Dr. Mustafa Çagrici
   Grand Mufti of Istanbul and Professor of Islamic Philosophy
  8. Prof. Ibrahim Kafi Dönmez
   Professor of Islamic Jurisprudence at the University of Marmara
  9. Dr. Ali Ihsan Bala
   Yüzüncü Yil University
  10. Mr. Ufuk Gökçen
   Advisor to the Secretary General of the OIC
  11. Mr. Mustafa Akyol
   Writer and journalist
  12. Dr. Muhammet Aruçi
   Turkish Religious Endownment (Diyanet Vakfi)
  13. Prof. Dr. Akif Aydin
   Marmara University
  14. Mr. Kurtulu Aykan
  15. Dr. Savas Barçin
  16. Ms. Selin Bölme
   Marmara University
  17. Prof. Ali Dere
   Foreign Affairs Department, Presidency of Religious Affairs, Ankara
  18. Mr. Muammer Dumanli
  19. Mr. Ahmet Hakan
  20. Dr. Ibrahim Kalin
   Assistant Professor of Islamic Studies, College of the Holy Cross, USA;
   Director, SETA Foundation, Ankara
  21. Prof. Recep Kaymakcan
   Assistant Professor of Religious Education, Sakarya University
  22. H.E. Ambassador Fazli Kesmir
   Counsellor Turkish Embassy and Permanent Representative of Turkey
   to FAO, Rome
  23. Dr. Abdülhamid Kirmizi
  24. Mr. Fehmi Koru
   Journalist, Yeni Safak
  25. Dr. Ali Köse
   Lecturer, Faculty of Theology, Marmara University
  26. Mr. Talha Köse
  27. Prof. Talip Küçukcan
   Centre for Islamic Studies, Istanbul
  28. Ambassador Ömür Orhun
   OCSE Personal Representative on Combating Islamophobia
  29. Mr. Taha Özhan
  30. Prof. Mehmet Paçaci
   Faculty of Theology, Ankara University
  31. Mr. Ali Sarikaya
   President, Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation
  32. Prof. Bülent Senay
   Professor of Comparative Religion, Uludag University, Bursa
  33. Dr. Nazife Sisman
  34. Dr. Ismail Taspinar
   Faculty of Theology, Marmara University
  35. Mr. Ahmet Selim Tekelioglu
   SETA, Anakara
  36. Dr. Nuri Tinaz
   Centre for Islamic Studies, Istanbul
  37. Mrs. Ümare Yazar
  38. Professor Ali Murat Yel
   Lecturer in Sociology and Anthropology, Fatih University

TURKMENISTAN

  1. H.E. Mr. Rashid Mirdov
   Minister of Foreign Affairs

UKRAINE

  1. Mufti Shaykh Ahmad Tamim
   Mufti of Ukraine

UGANDA

  1. Mr. Anas Abdunnoor Kalissa
   Director of Research and Shari‘ah

UNITED ARAB EMIRATES

  1. H.H. Shaykh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
   President
  2. H.H. Ambassador Nasir bin Abd Allah bin Hamdan
  3. Mr. Ali bin Al-Sayyid Abd Al-Rahman Al-Hashim
   Advisor to the President for Judiciary and Religious Affairs
  4. Shaykh Muhammad Al-Banani
   Judge in the Supreme Federal Court
  5. Dr. Abd al-Salam Muhammad Darwish al-Marzuqi
   Judge in the Dubai Court
  6. Dr. Muhammad Abdulrahim Sultan Al-Ulama
   Deputy-Dean of Scientific Research Affairs, United Arab Emirates University
  7. Dr. Hamad bin Al-Sheikh Ahmad Al-Chibani
   Director, Islamic Affairs and Awqaf
  8. Shaykh Mansur ‘Etah al-Minhali
   Secretary-General, Bureau for Islamic Affairs and Charitable Works, Dubai
  9. Dr. Ahmad Abdul Aziz Al-Haddad
   Chief Mufti, Bureau of Islamic Affairs and Charitable Works, Dubai
  10. Shaykh Talib Muhammad Al-Shehi
   Preacher, Ministry of Justice and Islamic Affairs
  11. Dr. Mahmud Ahmad Abu Layl
   Professor, Faculty of Shari‘ah, Al-‘Ain University
  12. Dr. Khalid Sulayman Al-Fahdawi
  13. Dr. Ali Muhammad Ujla
   Managing Editor, Manar Al-Islam Magazine
  14. Dr. Muhammad Al-Zuhaili
   Dean, Faculty of Shari‘ah, University of Sharjah

UNITED KINGDOM

  1. Dr. Abbas Mahajarani
   Member of the Imam Al-Khoei Benevolent Foundation
  2. Dr. Hassan Shamsi Basha
   Expert, The International Islamic Fiqh Academy, Jeddah
  3. Mr. Shams Vellani
   Director, Special Studies, The Institute of Ismaili Studies
  4. Dr. Farhad Daftary
   Associate Director, The Institute of Ismaili Studies
  5. Shaykh Yusuf Islam
   Islamic Missionary
  6. Dr. Fuad Nahdi
   Editor-in-Chief, Q-News International
  7. Shaykh Wanis Al-Mabrouk
   Representative of the Union of Muslim Organisations of UK & EIRE
  8. Mr. Sharif Banna
   Co-Founder, Awakening Records;
   President, Union of Muslim Students in the UK
  9. Mr. Sami Yusuf
   Islamic singer
  10. Mohamed Abdul Aziz
   Director, Faithwise
  11. Dr. Manazir Ahsan
   Director, The Islamic Foundation
  12. Mr. Khurshid Ahmed
   British Muslim Forum (BMF)
  13. Mrs. Fareena Alam
   Editor, Q-News International
  14. Dr. Anas Shaikh-Ali
   Director, International Institute of Islamic Thought, London
  15. Mr. Ahmed Al-Rawi
   President, Federation of Islamic Organisations in Europe
  16. Mr. Ismail Amla
  17. Mr. Iqbal Asaria
   Finance Director, Muslim Council of Britain
  18. Dr. Mehmet Asutay
   Department of Economics, Durham University
  19. Mr. Yasar Çolak
   Counsellor for Turkish Religious Affairs in London
  20. Mr. Said Ferjani
   Muslim Association of Britain
  21. Dr. Sophie Gilliat-Ray
   Cardiff University
  22. Mr. AbdelRahman Helbawy
  23. Mr. Dilwar Hussain
   The Islamic Foundation
  24. Mrs. Sarah Joseph
   Editor, Emel Magazine
  25. Mr. Wakkas Khan
   President, FOSIS
  26. Mr. Mustafa Köker
   Chief Editor, Haber Newspapers (Turkish)
  27. Ms. Maleiha Malik
   Department of Law, King’s College
  28. Ms. Unaiza Malik
   Muslim Council of Britain
  29. Mr. Ahmed Sheikh Mohamed
  30. Dr. Mohamed Mukadam
   Association of Muslim Schools
  31. Mr. Ahmed Musawi
  32. Prof. Farhan Nizami
   Director, Oxford Centre for Islamic Studies
  33. Mr. Habibur Rahman
  34. Sir Iqbal Sacranie
   Former Secretary General of the Muslim Council of Britain
  35. Shaykh Haytham Tamim
   Utrujj Institute
  36. Mr. Ahmed Versi
   Editor, The Muslim News
  37. Mr. Shaukat Warraich
   Community leader
  38. Shaykh Abdal Hakim Murad / Tim Winter
   Lecturer, University of Cambridge
  39. Mr. Haider Ali
   Book distributor

UNITED STATES OF AMERICA

  1. H.E. Prof. Dr. Seyyed Hossein Nasr
   Author and Professor of Islamic Studies at the George Washington University
  2. Shaykh Hamza Yusuf Hanson
   President of the Zaytuna Institute
  3. Shaykh Faisal Abdur Rauf
   Imam of New York City Central Mosque
  4. Prof. Dr. Ingrid Mattson
   Professor of Islamic Studies, Hartford Seminary;
   President of the Islamic Society of North America (ISNA)
  5. Prof. Dr. Suleiman Abdallah Schleifer
   Director Emeritus of the Adham Center for Television Journalism
  6. Mr. Nihad Awad
   Executive Director, Council on American-Islamic Relations
  7. Shaykh Nuh Ha Mim Keller
   Islamic Missionary and Intellectual;
   Fellow of the Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought
  8. Sheikh Suhaib D. Webb
   Islamic Missionary
  9. Dr. Caner Dagli
   Special Advisor for Interfaith Affairs, Royal Hashemite Court of Jordan;
   Professor of Islamic Studies, Roanoke College, USA
  10. Prof. James Morris
   Univesity of Exeter
  11. Mr. Radwan Al-Masmudi
  12. Prof. Joseph Lumbard
   Former Special Assistant to H.M. King Abdullah II for Interfaith Affairs

REPUBLIC OF UZBEKISTAN

  1. H.E. Mr. Shawkat Sirdayev
   Prime Minister
  2. Shaykh Muhammad Al-Sadiq Muhammad Yusuf
   Grand Mufti of the Republic
  3. Prof. Yusufov Ortoqbek
   Islamic Intellectual

REPUBLIC OF YEMEN

 1. H.E. General Ali Abdullah Saleh
  President
 2. Shaykh Muhammad bin Muhammad Isma‘il Al-Mansur
 3. Shaykh Humud bin ‘Abbas al-Mu‘ayyad
 4. Shaykh Ibrahim bin Muhammad Al-Wazi
  Secretary General of the Islamic Unification and Works Movement
 5. Shaykh Habib ‘Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz
  Principal, Dar al-Mustafa, Tarim
 6. Shaykh Al-Habib ‘Ali Al-Jifri
  Islamic Missionary and Intellectual
 7. Shaykh Muhammad Abduh Umar
  Head, Bureau of Direction and Guidance, Permanent Committee
  of the General People’s Conference
 8. Prof. Dr. Husayn Al-Umari
  Member of the Consultative Committee, Member of the UNESCO
  Executive Committee; Professor of Modern History, University of  Sana‘a’